Przyparafialny Punkt Katechetyczny

Nasza Parafia prowadzi Przyparafialny Punkt Katechetyczny. Specyfiką Parafii jak i Punktu Katechetycznego jest wielonarodowość. W ramach zajęć nauczyciele realizują program nauczania religii prawosławnej zatwierdzony przez Synod Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w Polsce. Program dostosowany jest do potrzeb i specyfiki naszego Punktu Katechetycznego.

Jesteś Prawosławny? Twoje dzieci chodzą do szkoły?

Przy Parafii Prawosławnej w Sosnowcu są organizowane bezpłatne zajęcia religii dla uczniów. Odbywają się one w trakcie roku szkolnego (soboty i niedziele), w grupach w zależności od wieku ucznia. Uzyskane oceny na naszych zajęciach mogą być potem wpisane na świadectwo szkolne.

Prawosławni uczniowie nie powinni uczestniczyć w zajęciach religii w swych szkołach, lecz powinni uczęszczać na zajęcia religii prawosławnej organizowane przez parafię. Jeśli natomiast rodzice zdecydują, że uczeń jednak uczestniczy w zajęciach z zakresu religii w swojej szkole jako wolny słuchacz, to równocześnie może przychodzić do nas na zajęcia. Objęci nauczaniem są uczniowie od przedszkola, aż do ostatnich klas szkoły średniej. Obowiązkiem każdego prawosławnego chrześcijanina jest wychowywanie dzieci w wierze, tradycji i kulturze Cerkwi Prawosławnej. Tylko religia prowadzona zgodnie z nauczaniem Cerkwi Prawosławnej może dostarczyć dziecku umiejętności i wiadomości niezbędnych do poruszania się po współczesnym świecie. Nie wychowywanie dziecka w wierze Prawosławnej oraz nieprzyprowadzanie na zajęcia jest wielkim zaniedbaniem ze strony rodziców. W szkole są prowadzone lekcje religii katolickiej. Pamiętajmy, że to na rodzicach leży odpowiedzialność za wychowanie dziecka.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości proszę o kontakt z parafią.

Proboszcz - ks. Mikołaj Dziewiatowski, parafia@sosnowiec.cerkiew.pl