Kler

Proboszcz – ks. dr Mikołaj Dziewiatowski

 

Ukończył Socjologię oraz Zarządzanie na Uniwersytecie Śląskim oraz podyplomowe studia z zakresu Teologii Prawosławnej na Uniwersytecie w Białymstoku, a także studia doktoranckie w zakresie Teologii Porównawczej – Edukacji i Dialogu Ekumenicznego na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Niesie posługę w sosnowieckiej parafii od 2012 r. 1 września 2018 r. powierzono mu obowiązki proboszcza parafii prawosławnej w Sosnowcu, a także kapelana Służby Więziennej. Wykładowca akademicki.

Rezydent – ks. mitrat płk Sergiusz Dziewiatowski

 

Ukończył Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie z tytułem magistra w roku 1973. Proboszczem parafii w Sosnowcu był w latach 1979-2018. Pełnił też obowiązki dziekana krakowskiego. W latach 1994-2004 kapelan Wojska Polskiego w stopniu pułkownika na stanowisku dziekana Pomorskiego Okręgu Wojskowego. Wiceprzewodniczący Śląskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej.

Wikariusz nadetatowy – ks. Ivan Furyk