Parafia

Parafia Prawosławna pw. św. św. Wiery, Nadziei, Luby i matki ich Zofii w Sosnowcu.
Parafia należy do dekanatu krakowskiego diecezji łódzko-poznańskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

 

Parafia powstała 28 listopada 1889 roku, kiedy nastąpiło uroczyste poświęcenie nowej cerkwi – pod wezwaniem św. św. Wiery, Nadziei, Luby i ich matki Zofii.

Dzisiaj jest jedyną świątynią Prawosławną w całej aglomeracji śląskiej. Teren parafii jest bardzo rozległy, obejmuje aglomeracje śląską, rybnicką, Śląsk cieszyński, Podbeskidzie. W naszej parafii spotykają się różne narody i odmienne tradycje, słyszymy tu wiele języków. Parafię tworzą prawosławni Polacy, a także Ukraińcy, Rosjanie, Białorusini, Serbowie, Rumuni, Grecy, Łemkowie i Ślązacy.

Proboszczem Parafii od września 2018 r. jest ks. dr. Mikołaj Dziewiatowski.

 

null

null