Card image cap
Świece

Kup świecę, która zostanie fizycznie postawiona w cerkwi

Klinkij, aby przejść
Card image cap
Свечи

Купите свечу, которая будет физически поставлена в храме

Нажмите, чтобы перейти
Card image cap
Candles

Buy a candle that will be physically placed in the church

Click to go