Pielgrzymka Parafii Prawosławnej w Sosnowcu do Monastyrów Podlasia

Pielgrzymka została zorganizowana za błogosławieństwem Jego Ekscelencji Biskupa Atanazego. Odbyła się w dniach 30.05-3.06.2024 r., była pokłosiem kursu organizowanego przy naszej parafii dla osób przyjmujących Prawosławie oraz nim zainteresowanych.

Pierwszym obiektem na trasie pielgrzymki była cerkiew Hagia Sofia w Warszawie, gdzie ks. prot. Adam Magruk oprowadził nas po świątyni. Bardzo jesteśmy wdzięczni za możliwość odprawienia molebna w tej przepięknej świątyni i poświęcony nam czas.

Kolejnym obiektem na trasie naszej pielgrzymki była Ławra w Supraślu. Odwiedziliśmy samą Ławrę z Cerkwią Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy, Cerkiew św. Jana Teologa, cerkiew św. Łukasza w Łaźniach, Muzeum Ikon. Pielgrzymi mieli możliwość uczestnictwa w pełnym dobowym cyklu nabożeństw. Szczególnie w naszej pamięci zapadło spotkanie duchowe z o. hieromnichem Serafimem w Cerkwi w Łaźniach, które odbyło się po molebnie oraz wielkie serce o. archimandryty Sergiusza okazane dla nas.

Wieczorem odwiedził nas Jego Ekscelencja Biskup Andrzej, udzielając naszej grupie swego błogosławieństwa. Ławra i panująca tam atmosfera modlitwy wywołała ogromne wrażenia na naszej grupie pielgrzymujących.

Po opuszczeniu Ławry, nasi pielgrzymi udali się do Monasteru Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy w Zwierkach, gdzie pokłoniliśmy się relikwiom św. Gabriela Zabłudowskiego. Ogromne wrażenie wywarł na nas Skit św. Antoniego i Teodozjusza Pieczerskich w Odrynkach oraz spotkanie z o. archimandrytą Sofroniuszem. Po drodze nie mogliśmy nie odwiedzić Soboru św. Trójcy w Hajnówce oraz pokłonić się licznym relikwiom i świętościom tego miejsca.

W kolejnych dniach nasza grupa podzieliła się na dwie części. Większą część – męska zamieszkała z mnichami w Monasterze św. Dymitra Sołuńskiego w Sakach. Panie pozostały w żeńskim Domie Zakonnym Świętej Męczennicy Katarzyny w Zaleszanach.

Pielgrzymi uczestniczyli w życiu liturgicznym klasztorów i z bliska obserwowali piękno oraz trud życia mniszego. Pielgrzymi byli pod wrażeniem otwartości i chrześcijańskiej pokory okazanej przez przełożonych Monasterów - o. archimandryty Włodzimierza i s. Katarzyny oraz wszystkich ojców, braci i sióstr. Wracając do Sosnowca odwiedziliśmy Monaster świętych Marty i Marii w Grabarce, miejsce niezwykle ważne dla każdego Prawosławnego w Polsce.

Serdecznie dziękujemy Bogu za ten czas a także wszystkim osobom bez których nasza pielgrzymka nie mogłaby się odbyć.

Spasi Hospodi.

 

Ks. Mikołaj Dziewiatowski

 

Comments are closed.