Święto parafialne w trakcie prac remontowych

Wspomnienie liturgiczne patronek naszej świątyni, świętych męczennic Wiery, Nadziei, Luby i matki ich Zofii wypada 30 września. Niestety z powodu trwających prac w naszej świątyni, tegoroczny przyjazd na święto parafialne naszego Władyki i zaproszonych gości został odwołany. Będziemy modlić się w swoim parafialnym gronie, bez zaproszonych gości.
30 września odbędzie się zwykła Boska Liturgia. Każda Liturgia jest piękna i niezwykła, lecz pełnia liturgiczna ujawnia się podczas Boskiej Liturgii sprawowanej przez Biskupa. Święto bez obecności Ordynariusza nie będzie świętem. Biskup Atanazy przyjedzie do nas po zakończeniu prac.
Wykonano już bardzo dużo. Opomiarowano instalacje, uporządkowano media, dokonano niezbędnych napraw i modernizacji, wreszcie pomalowano świątynię. Przy okazji wykonano bardzo wiele prac towarzyszących. Parafia wydała już wszystkie środki przeznaczone na ten cel. Przed nami jeszcze ostatnia prosta. Stąd nasza prośba i apel.
Prosimy o wsparcie remontu. Zapewniamy, że będziemy w najbliższych miesiącach gorliwie modlić się za wszystkich darczyńców.
Datki prosimy o przekazywanie na konto:
Nr konta: PKO O/Sosnowiec
73 1020 2498 0000 8202 0160 2713
Proboszcz parafii, ks. Mikołaj zapewnia o modlitwie za wszystkich darczyńców !
(imiona osób, za których chcecie się pomodlić prosimy przesyłać drogą mailową na adres: parafia@sosnowiec.cerkiew.pl)
Spasi Hospodi !

Comments are closed.